onsdag 17. august 2016

Kjør debatt!

... Og det blir byutviklingsdebatt!
Midt i torgfesten rydder vi plass til en særdeles viktig debatt om den planlagte OBOS-utbyggingen på Bogerud.
Disse stiller til debatt på hovedscenen cirka klokken 13.15:
Robert Steen (Ap), finansbyråd i Oslo og oppvokst på Bogerud.
Nils M. Bøhler, konserndirektør Næringseiendom i OBOS Forretningsbygg
Kristin Sandaker (Ap), bydelsutvalgsleder i bydel Østensjø
Mari Boysen, initiativtaker bak Et Levende Bogerud og mastergradsstudent i by- og regionalplanlegging
Ordstyrer: Erling Fossen,
Daglig leder i Oslo Metropolitan Area, mastergradsstudent i bygeografi og kjent som Norges første urbanist. Og oppvokst på Bogerud.
Stikkord for debatten:
-Hva skal til for at OBOS vil se utbyggingen som et byutviklingsprosjekt som gavner hele Bogerud og ikke bare som et rent boligprosjekt?
-Hvordan kan OBOS og kommunen tenke nytt for å skape liv på Bogerud senter og andre bydelssentrene, som mange sliter med tomme lokaler og fremstår som ødslige og lite imøtekommende?
-Hvem tar ansvar for helheten ved Bogerud Sentrum når deler av området eies av OBOS og andre deler av kommunen og Sporveien?
-Kan vi være sikre på at vi får et fint torg med kafé, beplantning, benker og annet som inviterer til gode møter mellom folk i området? Hvem sørger for å ivareta befolkningens behov og innspill på utforming av torget og senteret?
Velkommen til en spennende og viktig debatt midt i festen!
Erling Fossen

Kristin Sandaker

Mari Boysen

Nils M. Bøhler

Robert Steen
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar